O nás

Profil spoločnosti

Spoločnosť Aden s.r.o. bola založená v roku 1992 ako obchodná spoločnosť zaoberajúca sa nákupom a predajom rôznych druhov komodít, ktoré boli v danej dobe ponúkané na trhu. V priebehu rokov bola odbornosť spoločnosti zameraná hlavne na oblasť merania a regulácie v rôznych odvetviach priemyslu.
Základné smery podnikania:

 • Staviteľstvo:
  • štúdie uskutočniteľnosti
  • projektová dokumentácia
  • stavebný dozor
 • Výstavba technologických celkov, vrátane:
  • procesných výpočtov
  • simulácií toku
  • pevnostných výpočtov
  • dokumentácie pre prevedenie (vrátane 3D modelu)
  • klientského poradenstva
  • inštalácie a kontroly
  • uvedenia do prevádzky
  • všetkých druhov testov
  • odovzdania dokumentácie
  • odovzdania zariadenia
 • Popredajné služby:
  • údržba a opravy
  • záručný servis
  • výkonnostné testy a osvedčenia
 • Obchod:
  • poradenstvo
  • cenová ponuka / riešenie problému
  • dodávka
  • odovzdanie (vrátane všetkých potrebných certifikátov)
 • Špeciálne služby:
  • kompletné riešenia pre meranie prietoku (zahŕňajú kompletnú analýzu)
  • procesné výpočty + výpočty pevnosti
  • simulácie toku
  • návrh meracích obvodov
  • meracie obvody simulácie toku (vyladenie profilu pre prietok kvapaliny)
  • výpočet presnosti a tolerancie merania
  • anylýza aktuálneho stavu a vplyv procesu (profil prúdenia a vplyv pulzácií na meranie rýchlosti prietoku)
  • kontrola vyladenia cyklu
  • nastavenie, konfigurácia a programovanie meracích zariadení od rôznych výrobcov
 • Vyhľadávanie ložísk plynu, ropy a vody pomocou radarového prieskumu zemského povrchu

 

 
© 2014
EN SK