Partneri

   

Plynárenský a ropný priemysel:

 • SPP (Slovenský plynárenský priemysel)
 • Eustream (transport plynu)
 • Pozagas (zariadenia na skladovanie plynu)
 • Nafta Gbely (zariadenia na skladovanie plynu)
 • MND - Moravske Naftove Doly (zariadenia na skladovanie plynu)
 • Transpetrol (transport ropy)
 • Slovnaft (rafinéria)
 • MERO (transport ropy)
 • CEPRO (rafinéria a trasport produktov)

Hlavní dodávatelia a projekčné kancelárie pre plynárenský a ropný priemysel:

 • Streicher
 • BMS
 • Skanska
 • Hydrotranzit
 • HAFI
 • Potrubie a.s.
 • Inžinierske Stavby
 • GasOil
 • HIMA
 
© 2014
EN SK