Certifikáty kvality

     

Schválenie zhody

ADEN s.r.o. je cerifikovaný pre:

  • spracovanie projektovej dokumentácie
  • konštrukciu elektrických rozvádzačov
  • elektroinštalačné práce
  • montáž tlakových zariadení
  • tesnenie zariadení medzioperačnej dopravy
  • doplnkovú kontrolu
  • kontrolu elektrických zariadení
     
© 2014
EN SK