Skúsenosti

Koncepty

 • štúdie
 • procesné výpočty
 • základný návrh

Projekty

 • projektová dokumentácia
 • procesné jednotky - výpočet a prevedenie
 • návody na obsluhu
 • testovacie a špúšťacie návody

Inštalácia a zhotovenie

 • podklady na zhotovenie
 • inštalácia meracích a kontrolných systémov
 • elektrická inštalácia
 • programovanie a konfigurácia meracích a analytických systémov
 • uvedenie do prevádzky meracích, analytických a kontrolných systémov
 • testovanie meracích, analytických a kontrolných systémov
 • vyladenie riadiaceho cyklu
 • spustenie meracieho a analytického cyklu, kalibrácia a vyladenie
 • odovzdanie meracích, analytických a kontrolných systémov

Popredajný servis

 • údržba meracieho a riadiaceho systému
 • kalibrácia meracieho systému
 • dohľad nad meracím a riadiacim systémom

Aktualizácia meracích systémov

 
© 2014
EN SK