Projekty

Štúdie:

 • štúdie uskutočniteľnosti
 • procesné výpočty
 • pevnostné výpočty
 • analýza riadenia procesu
 • koncepčné štúdie
 • analýza vplyvov procesu

Projekty:

 • základný projekt
  • procesné výpočty
  • pevnostné výpočty
  • analýza riadenia procesu
 • detailný projekt
  • realizačné fázy
  • detailné inžinierstvo
  • výrobné výkresy
 • stavebné výkresy
 
© 2014
EN SK